Σανίδα διακοσμητική Pluto

Περιγραφή

Η διακοσμητική σανίδα Pluto διαθέτει τη χαρακτηριστική επιφάνεια από κρατήρες του ομώνυμου πλανήτη.Οι τυχαία διατεταγμένοι κρατήρες δημιουργούν μια ξεχωριστή και ρεαλιστική όψη.

Εφαρμόζεται σε οποιαδήποτε εσωτερική επιφάνεια.

Μενού