Μεταλλικές Σκεπές

Μεταλλικές Σκεπές

Περιγραφή

Η στέγη είναι η ταυτότητα του σπιτιού.
Εκτός από ουσιαστικό ρολό προστασίας έχει και διακοσμητική θέση στη συνολική αρχιτεκτονική ενός κτιρίου μεταμορφώνοντας οποιοδήποτε σχέδιο σπιτιού .

Μενού